Zorgminister Dijkstra wil concentratie kinderhartchirurgie buiten rechtszaal regelen

Thierry de GraafDijkstra schrijft dat in een Kamerbrief naar aanleiding van het vonnis van de rechter in Utrecht in januari. Haar voorganger Ernst Kuipers had besloten om de kinderhartchirurgie te centraliseren in Rotterdam en Groningen. De gedachte daarachter is dat twee behandelteams hun kennis en ervaring met deze specifieke zorg beter op peil houden en verbeteren. De universitaire ziekenhuizen van Leiden, Amsterdam en Utrecht zouden dit soort operaties dan kwijtraken en hadden het besluit van Kuipers aangevochten.

De rechter vond concentratie ook op zijn plaats maar meende dat Kuipers niet goed had onderzocht of het echt noodzakelijk was om de operaties alleen nog door de twee ziekenhuizen te laten uitvoeren.

De minister stelt dat ‘de noodzaak en urgentie om deze vorm van zorg te concentreren’ overeind blijft. Die mening wordt volgens haar ook gedeeld door alle betrokkenen met wie gesprekken zijn gevoerd na het vonnis. Het gaat onder meer om patiënten- en belangenorganisaties, de inspectie, de Nederlandse Zorgautoriteit en de vijf betrokken medische centra. Tegelijk is uit die gesprekken ‘nog geen eenduidig beeld naar voren gekomen hoe dit proces verder vervolg moet krijgen’, schrijft de minister. Ze blijft daarom actief in overleg met de partijen.

Ze verwacht van de vijf universitaire ziekenhuizen dat ze op korte termijn gezamenlijk concrete stappen zetten om te kijken hoe de interventie bij kinderen met een aangeboren hartafwijking ‘op de best mogelijke wijze’ kan worden georganiseerd.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment