Water blijft stijgen, waterschappen extra alert tijdens kerstdagen

Thierry de GraafWaterschap Limburg heeft vanwege het hoge water opgeschaald naar het hoogste coördinatieniveau omdat het beeksysteem in de zuidelijke provincie vol begint te raken en de grondwaterstanden erg hoog zijn. “We houden de waterstanden, waterafvoeren en verwachte neerslag continu in de gaten. Ook voeren we extra inspecties uit”, meldt het waterschap.

Sluisdeuren extra vergrendeld

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat vanaf Eerste Kerstdag extra inspectierondes lopen vanwege de verwachte hoge waterstand in het IJsselmeer. Vanochtend zijn in Enkhuizen de buitendeuren van de Sassluis al extra vergrendeld. Daarnaast wordt er een noodpomp in de binnenstad van de Noord-Hollandse stad geplaatst om extra water af te voeren.

Beverinspectie en vrijwillige dijkwacht

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta meldt dat medewerkers nu dag en nacht aan het werk zijn om ernstige wateroverlast te voorkomen. Ook zijn muskusrattenbestrijders begonnen met speciale beverinspecties. Bij hoge waterstanden verlaten bevers hun burcht en zoeken ze een nieuwe verblijfplaats om daar een nieuw hol te graven, legt het waterschap uit. Beverholen en de bijbehorende gangenstelsels kunnen flinke schade aan de dijken veroorzaken.

Ook zijn er vandaag en de komende dagen zo’n honderd vrijwillige dijkwachters in touw om de dijken langs de Kampereilanden, de Vecht en de Sallandse Weteringen te inspecteren. Zij controleren de dijken op eventuele kwetsbare plekken en schades.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verwacht dat de uiterwaarden in haar gebied vanaf Tweede Kerstdag onder water komen te staan. In Wijk bij Duurstede (provincie Utrecht) is het waterpeil van de kwelkom bij de inlaat van de Kromme Rijn verhoogd. Hierdoor wordt tegendruk geboden aan het stijgende water van de Lek.

Op beelden van Waterschap Rijn en IJssel is te zien dat het water van de Berkel tussen Rekken en Oldenkotte buiten de oevers is getreden bij Rekken (Gelderland). Ook het water van de Oude IJssel in Ulft (Gelderland) staat vandaag erg hoog. “Niet al onze gemalen kunnen zoveel regen in korte tijd verwerken”, laat het waterschap weten. “We doen alles wat we kunnen om de overlast te beperken.”

Het Waterschap Rijn en IJssel verwacht op donderdag de hoogste waterstand in de Rijn. “We verwachten dat het water in de Rijn en IJssel nog zeker 2 meter stijgt. Dat komt omdat het ook in Duitsland veel heeft geregend. We verwachten de hoogste waterstand op 28 december is. Dan is het water in de Rijn bijna 15 meter boven NAP bij Lobith. De verwachtingen veranderen nog elk uur dus we volgen het nauwlettend.” Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment