‘Pechgeneratie’, opgelet: Tweede Kamer steunt plan voor lagere rente studielening

Thierry de GraafIn het plan dat de Tweede Kamer steunt, staat dat studenten die de afgelopen jaren moesten lenen omdat ze geen basisbeurs meer kregen, niet de gevreesde 2,56 procent rente moeten betalen.

Nieuwe rente? Onbekend

De ‘pechgeneratie’, die deze week nog fel protesteerde tegen de renteverhoging, wordt zo mogelijk toch tegemoet gekomen. Al is het nog de vraag wat voor rentebedrag ze dan wél moeten betalen.

Eerder deze maand maakte de regering bekend dat de rente op studieschulden vanaf volgend jaar stijgt van 0,46 naar 2,56 procent.

Dat heeft enorme gevolgen voor studenten die tienduizenden euro’s schuld hebben. Zij betalen honderden euro’s per jaar extra aan rente. Wie 30.000 euro schuld heeft, betaalt over de hele looptijd van de lening zo’n 18.000 euro rente.

Omdat het om studenten gaat die ook nog eens geen basisbeurs kregen, worden ze ook wel ‘de pechgeneratie’ genoemd.

Maxim behoort tot de pechgeneratie met zijn torenhoge studieschuld: 

Pieter Omtzigt, GroenLinks-PvdA, Volt en de ChristenUnie willen de studenten met hun plan tegemoet komen. Zij hebben vannacht voorgesteld dat het belastingvoordeel van expats afneemt. Deze hoogopgeleide buitenlanders krijgen nu nog een voordeel, dat moet straks verdwijnen. Met het geld dat dat oplevert, kan de rente op studieschulden voor de pechgeneratie omlaag.

Expats leveren in

De partijen denken dat de versobering vanaf 2029 zo’n 200 miljoen euro per jaar op kan leveren. In een zogenoemd amendement vragen de politieke partijen dat deze miljoenen naar een lagere rente op studieschulden gaan. Een nieuwe regering moet zich hier wettelijk aan houden, alleen is een nieuw percentage nog niet vastgesteld.

Een plan van de SP en D66 om de rente voor de pechgeneratie helemaal op 0 procent te zetten, kreeg niet genoeg steun. Het plan zou onder meer betaald worden uit hogere belastingen op sierbloemen, maar daar was niet genoeg steun voor.

Het was de laatste keer dat de Tweede Kamer vergaderde voor de verkiezingen van volgende maand. Er werd tot een uur of 03.00 uur gestemd over allerlei belastingwetten. 

Miljardenplannen

Normaal gesproken hoeven partijen pas vlak voor het nieuwe jaar te stemmen over het Belastingplan. Maar omdat volgende maand al verkiezingen zijn, werden de stemmingen naar voren gehaald. Verschillende Kamerleden gaven aan er moeite mee te hebben dat er midden in de nacht over miljardenplannen werd gestemd.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment