Hier komen straks waarschijnlijk (veel) meer vliegtuigen over

Thierry de GraafDie routes zijn nog niet gedeeld met de Tweede Kamer maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) liet ze al wel analyseren op haalbaarheid.

Eén van de voorgenomen maatregelen die het Nederlandse luchtruim toekomstbestendig moet maken is een vierde naderingspunt voor landend vliegverkeer uit het zuidoosten. Nu komt landend verkeer op drie plekken het luchtruim van Schiphol binnen. Het is de bedoeling dat daar een vierde punt bijkomt: ZUDOS, iets ten zuiden van Doorn in de provincie Utrecht.

Gevoelig (naderings)punt

Dat zal volgens de stuurgroep Luchtruimherziening ‘leiden tot verkeer boven delen van Nederland waar dat nu minder of niet het geval is’. Met andere woorden: op plekken in de omgeving van Doorn zal de vlieghinder toenemen en daarmee ligt het vierde naderingspunt ‘gevoelig’, realiseert de stuurgroep zich.

Het is de bedoeling dat het landende verkeer via het vierde naderingspunt zo veel mogelijk via vaste routes richting Schiphol gaat. En afhankelijk van de richting waarin ze daar moeten landen en of op dat moment één of twee landingsbanen in gebruik zijn, zien die routes er ongeveer zo uit. 

Schiphol handelt vliegverkeer over het algemeen af via het zogenoemde 2 + 1 principe. Tegelijkertijd zijn er twee startbanen in gebruik en één landingsbaan, of twee landingsbanen en één startbaan. In een wat verdere toekomst moet de luchtruimherziening het mogelijk maken om twee landingsbanen en twee startbanen tegelijkertijd te gebruiken. Dan kan er meer vliegverkeer worden afgehandeld dan nu het geval is.

Vianen, Oudewater, Alphen

Bij landen in noordelijke richting en in de variant dat één landingsbaan wordt gebruikt in combinatie met twee startbanen vliegt verkeer dat nadert vanaf Doorn naar de Kaagbaan. Dan vliegt het via Vianen, Oudewater, Alphen aan de Rijn om voor Lisse af te draaien. Als er twee landingsbanen in gebruik zijn gaat het via Nieuwegein, Montfoort, Woerden, het Groene Hart en Aalsmeer naar de Aalsmeerbaan.

Bij landen in zuidelijke richting volgt het verkeer een andere route. Het gaat dan via Zeist, de Bilt, Utrecht en Breukelen, om ter hoogte van Mijdrecht naar het noorden af te draaien, over Amstelveen en Amsterdam. Bij of boven Wormerveer draait het dan af naar de Polderbaan of de Zwanenburgbaan. De Polderbaan is de landingsbaan als er twee startbanen in gebruik zijn; de Zwanenburgbaan als er één startbaan in gebruik is.

Niet aan de Kamer gemeld

Dat deze routes in 2022 zijn geanalyseerd is niet gemeld in voortgangsbrieven die het ministerie van IenW naar de Tweede Kamer stuurt over de luchtruimherziening. In de laatste brief, van oktober 2023, meldt IenW dat gewerkt wordt aan ‘onder andere het eerste ontwerp van de nieuwe inrichting van het luchtruim en aan de zoekgebieden waarin vaste naderingsroutes kunnen komen te liggen’. 

“Het schetsontwerp is naar verwachting begin 2024 gereed en beschrijft (…) de ligging van de verkeerspatronen van en naar Schiphol, inclusief naderingspunten”, staat in de Kamerbrief. 

Al lang in kaart gebracht

Die punten en vaste naderingspunten lijken door ambtenaren dus al lang in kaart te zijn gebracht. Er is real time mee gesimuleerd en de haalbaarheid is door een extern bureau geanalyseerd. 

De politieke besluitvorming erover, die heeft nog niet plaatsgevonden. Volgens demissionair minister Harbers is ‘de eventuele publicatie van het schetsontwerp en de ontwerpruimte aan het volgende, missionaire kabinet’.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment