Faillissementsuitverkoop bij Big Bazar levert 4 miljoen op

Thierry de GraafDat schrijven curatoren Hanneke de Coninck en Wybe Mollema in hun vandaag verschenen tweede faillissementsverslag.

Faillissementsuitverkoop

Koopjesketen Big Bazar ging afgelopen september na jarenlange verliezen en maandenlange pogingen om een bankroet te voorkomen, uiteindelijk toch op de fles. Curatoren De Coninck en Mollema moeten het faillissement afwikkelen.

In hun nieuwste verslag kijken zij onder meer terug op een zeer uitdagende faillissementsuitverkoop, waarbij klanten naar de winkels moesten worden gelokt met grote kortingen.

Personeelsbezetting

Het openhouden van de winkels was een uitdaging, doordat het aantal werknemers snel was gedaald, van 1400 naar minder dan 1000. “Dat betekende dat de bezetting in de winkels onder druk was komen te staan”, schrijven de curatoren.

Omdat het overgebleven personeel er ‘de schouders onder zette’ kon Big Bazar de uitverkoop volgens de curatoren toch succesvol afronden.

Gas en licht afgesloten

Een andere tegenslag was dat Big Bazar al vóór het faillissement zijn huur- en energierekeningen niet meer betaalde. Daardoor ontstonden allerlei ‘huuropzegging- en ontruimingsperikelen’, waardoor het openhouden van winkels soms moeilijk was.

Ook bleek het energiecontract wegens wanbetaling opgezegd, en kon niet meer worden voortgezet. Gezien het faillissement hadden de curatoren grote moeite om een nieuw contract af te sluiten. Daardoor was een groot aantal winkels door netbeheerders afgesloten van de energievoorziening.

“Het her-aansluiten van deze winkels heeft de nodige tijd gekost, en daardoor de exploitatie bemoeilijkt”, aldus De Coninck en Mollema. 

Eigendomsclaims

Ten slotte claimden sommige partijen, zoals leveranciers, op basis van pand- of reclamerecht of eigendomsvoorbehoud dat zij recht hadden op een deel van de verkoopopbrengst. Daarom moesten de curatoren deze claims beoordelen, en afspraken maken over de opbrengsten.

Ondanks alle problemen wilden de curatoren de voorraden van Big Bazar toch zoveel mogelijk tijdens de faillissementsverkoop tot medio november in de winkels verkopen. De verkoop aan opkopers zou namelijk nauwelijks iets opbrengen. “De ervaring leert dat de opbrengst van de geveilde winkelvoorraad minimaal is”, stellen zij.

“In het kader van opbrengstmaximalisatie was het van belang dat de aanwezige voorraad zoveel mogelijk vanuit de winkels zou worden uitverkocht. Dit is uiteindelijk gelukt”, concluderen De Coninck en Mollema tevreden. “Aan het einde van de boedelperiode waren alle winkels zo goed als leeg verkocht.”

Roerige periode

Zij noemen het ‘bewonderenswaardig’ dat het personeel en het management van Big Bazar ‘na een roerige periode voorafgaand aan het faillissement de klus ook na het faillissement hebben geklaard’. 

Uiteindelijk bracht de faillissementsverkoop van de winkelvoorraden nog 4,1 miljoen euro in het laatje, berekenen de curatoren in het verslag. Daarvoor moesten zij wel 600.000 euro aan kosten maken.

Ook waren zij 1,6 miljoen euro kwijt aan partijen die voorraden in onderpand hadden. Hoeveel uiteindelijk naar de schuldeisers van Big Bazar kan gaan, is nog onduidelijk. De betalingen aan andere partijen, die aanspraak kunnen maken op een deel van de verkoopopbrengst, zijn namelijk nog niet afgewikkeld.

Verdwenen Mercedes

De verdwenen Mercedes E-klasse, waarover de curatoren in het eerste faillissementsverslag berichtten, is nog niet teruggevonden. Volgens het nieuwste verslag hebben zij ‘van verschillende partijen informatie ontvangen over de Mercedes’, en deze zaak nog ‘nader in onderzoek’.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment