Bijna 1000 boeren hebben interesse in ‘woest aantrekkelijke’ uitkoopregeling

Thierry de GraafTwee regelingen riep het kabinet in het leven om boeren te verleiden om te stoppen met hun veehouderijen. Minder vee is minder ammoniak. Minder ammoniak is minder stikstof op kwetsbare Natura 2000-gebieden. En minder stikstof op kwetsbare Natura 2000-gebieden is meer ruimte voor woningbouw, wegen en niet-agrarische economische activiteit. 

Piekbelasters krijgen meer

De landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) is voor landbouwbedrijven met varkens, melkvee, kippen of kalkoenen. De landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties plus (LBV+) is voor hetzelfde soort bedrijven die ook nog eens vallen onder de definitie van piekbelasters.

Dat zijn boerderijen die zorgen voor relatief veel stikstofdepositie op (vaak nabijgelegen) Natura 2000-gebieden. Deze boeren komen in aanmerking voor een hogere vergoeding als ze stoppen dan de boeren die geen piekbelaster zijn.

Op twee paarden wedden 

Dat maakt dat 215 inschrijvers op twee paarden wedden. Zij schreven zich in voor zowel de LBV als de LBV+. 358 boerenbedrijven dienden tot dusver een aanvraag in voor de reguliere LBV, en 401 aanvragers mikten op de LBV+, blijkt uit een overzicht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In totaal werden daar de afgelopen maanden 974 aanvragen gedaan voor beide regelingen. 

De inschrijving voor de LBV-regeling sluit eind deze week. Die voor de LVB+ pas op 5 april 2024. Het duurt dus nog even voordat definitief duidelijk wordt hoeveel boeren willen stoppen en – belangrijker – hoeveel kleiner ons stikstofprobleem daarmee wordt.

37 aanvragen voor de LBV+ werden al beoordeeld. Deze aanvragen worden door de RVO met voorrang behandeld. De aanvragers van de LBV moeten langer geduld hebben. Als de inschrijftermijn gesloten is, en dat gebeurt vrijdag 1 december om middernacht, worden alle aanvragen ‘zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juni 2024’ beoordeeld.

Pot van 500 miljoen

Het kabinet heeft voor de LBV 500 miljoen euro uitgetrokken, die verdeeld wordt onder varkenshouders (115 miljoen), pluimveehouders (115 miljoen) en melkveehouders (270 miljoen).

Als er meer aanvragen zijn dan budget, dan worden de aanvragen die gedaan zijn, gerangschikt op volgorde van kosteneffectiviteit. Gekeken wordt naar hoeveel stikstofneerslag wordt voorkomen door het uit te keren bedrag. In een beschikking lezen de aanvragers welk bedrag ze kunnen krijgen als ze stoppen.

Vinden boeren het genoeg of niet?

Dat is ook het moment waarop ze zullen besluiten om definitief gebruik te maken van de beëindigingsregeling, en dat maakt dat vooralsnog volstrekt onzeker is hoeveel stikstofdepositie het kabinet met deze opkoopregeling kan wegnemen.

Voor piekbelasters is 975 miljoen euro beschikbaar. Aanvragers van de LBV+ weten sneller waar ze aan toe zijn. De behandeltermijn van hun aanvraag is 16 weken. Daarna hebben ze zes maanden de tijd om het hen toegekende bedrag te accepteren of niet. En dat zijn ze dus niet verplicht.

Het duurt zo nog zeker maanden voordat duidelijk wordt of de ‘woest aantrekkelijke regeling’ van demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur & Stikstof) ook daadwerkelijk leidt tot bedrijfsbeëindiging en of de minder woest aantrekkelijke reguliere LBV aantrekkelijk genoeg is om niet-piekbelasters over de streep te trekken.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment