Artsen spoedeisende hulp zijn bezorgd over kwaliteitsnormen

Thierry de GraafDe vereniging vindt dat burgers in acute medische nood altijd moeten kunnen rekenen op beschikbare hoogwaardige zorg, binnen een redelijke afstand. NVSHA vraagt hier aandacht voor bij de Tweede Kamer, die woensdag debatteert over de acute zorg.

Kwaliteitsnormen

Zowel op lokaal als landelijk niveau zou worden afgeweken van vastgestelde minimumkwaliteitsnormen in de ziekenhuizen. Het betekent een stap terug in de kwaliteit, waarschuwt de artsenvereniging.

Sommige ziekenhuizen vervangen volgens de vereniging de naam van de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) door variaties daarop. Daarmee wekken de ziekenhuizen de indruk dat ze zich niet langer hoeven te voldoen aan de vastgelegde normen. 

‘Onacceptabel’

Voorzitter David Baden van de NVSHA zegt niet te willen bakkeleien over de naam van de spoedeisende hulp, maar noemt het ‘onacceptabel dat er getracht wordt de vastgestelde normen te omzeilen, omdat daarmee de kwaliteit van de zorg onder druk komt te staan.’

Baden: “Op deze afgeschaalde SEH-afdelingen worden immers nog wel zieke patiënten ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om patiënten waarbij het bij de huisarts of ambulance onduidelijk is welk probleem er achter hun klachten zit of die onverwacht veel zieker blijken te zijn dan aanvankelijk werd ingeschat. Deze patiënten zijn mogelijk levensbedreigend ziek”. Hij noemt het essentieel voor de veiligheid van patiënten dat op deze afdelingen 24 uur per dag specialisten aanwezig dienen te zijn.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment